Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Kapaklı Belediyesi İlanlar

Plan Değişikliği Hakkında

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan Değişikliği Hakkında 

12 Mayıs 2020
ilan detay
Plan Tadilatı Askı İlanı

Plan değişiklikleri hakkında

13 Nisan 2020
ilan detay
Tarım Arazileri ve Büfelerin Kiralama İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait Tarım Arazileri ile Hüküm ve tasarrufu Belediyenize ait satış birimi ile büfeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecek olup, tarlalar tarım arazisi olarak tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.(Fiili Durumları Boştur.)

31 Mart 2020
ilan detay
İhale İptal İlanı

ASFALT BETONU AŞINMA KARIŞIMI SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

03 Mart 2020
ilan detay
Sigorta Borcu Hakkında

Sigorta Borcu hakkında ilanen duyurulur..

26 Şubat 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

Ergene Havzası’ndaki kirliliğin önlenmesi maksadıyla hazırlanan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” 2013/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, söz konusu Genelge gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda yer alan 15 adet eylemin süratli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sorumlu kurumlarca bütün imkanların seferber edilerek görevlerini hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde yerine getirmesinin talimatlandırıldığı, Eylem başlıklarından “7. Eylem: Ergene’de planlı döneme geçilmesi ve 1/25.000’lik planların uygulaması” kapsamında, Ergene Havasında yer alacak sanayi yatırımlarına ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarına “ İlan edilmiş OSB Alanlarında doluluk %75 oranına ulaşıncaya kadar OSB Alanları dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni sanayi yatırımlarına izin verilmemesi” hususunda plan notunun eklendiği ve halihazırda bu plan notunun uygulandığı, bu kez 28.08.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat OKTAY’ın Başkanlığında gerçekleştirilen “ Ergene Havza Koruma Eylem Planı” konulu toplantıda söz konusu plan notunun “ …OSB alanlarında doluluk %100 oranına ulaşıncaya kadar…” şeklinde revize edilerek 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarına işlenmesi yönünde plan değişikliği teklifinin 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarının düzensiz sanayiden, kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için sanayi gelişiminin kontrollü bir şekilde sağlanarak mevcut planlı sanayi alanları ve Organize Sanayi Bölgeleri ile (OSB) Sınırlandırılmasına, ayrıca dağınık, düzensiz ve denetimsiz sanayi alanlarının Islah OSB çatısı altında toplanarak çevreye duyarlı hale getirilmesine ilişkin ilke, strateji ve öngörüleri doğrultusunda;

04 Şubat 2020
ilan detay
Güncelleme Alanı İlanı

    5304 Sayılı Kanunla Değişik 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22.nci maddesi kapsamında Kadastro Güncelleme Yönetmeliği esaslarına göre kadastro güncelleme çalışmalarına; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında en az bir ada/mevki bazında veya dış sınırları teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesine, güncelleme alanlarında intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesine, 3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlara yönelik olarak Tekirdağ İli, Kapaklı İlçemiz Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet Mahallelerinde  24.01.2020 tarihinde başlanacaktır.

13 Ocak 2020
ilan detay
Plan Tadilatı Askı İlanı

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 2137 ada 4 parsel ile 739 adanın güneydoğusunda yer alan Park Alanının Cami Alanına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2019 tarih ve 1178 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) maddesi uyarınca onaylanmıştır. Bahse konu imar planına ait plan paftası ve ekleriTekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.12.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İLAN OLUNUR

24 Aralık 2019
ilan detay
İŞYERLERİ ve TARIM ARAZİLERİ KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 3 yıllığına, Tarım Arazileri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecek olup, tarlalar tarım arazisi olarak tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir

10 Aralık 2019
ilan detay
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği Hakkında 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12/B maddesinde geçen "Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. 

02 Aralık 2019
ilan detay
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Cumhuriyet Mahallesinde,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi;Cumhuriyet mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde 495 ada 6 parsel de bulunun spor alanının bir kısmının Trafo yeri olarak ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar planı değişikliği

27 Kasım 2019
ilan detay
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Fatih ve Karaağaç Mahallesinde,1/1000 ölçekli Karaağaç İlave Uygulama İmar Planı Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Fatih ve Karaağaç Mahallesinde,1/1000 ölçekli Karaağaç İlave Uygulama İmar Planı (Domuzdere Mevkii) değişikliği, Kapaklı Belediyesi Meclisinin 02.07.2019 tarih ve 106 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih ve 909 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) maddesi gereğince onaylanmıştır.

06 Kasım 2019
ilan detay
°
09 Temmuz Perşembe
Nöbetçi Eczaneler