Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Kapaklı Belediyesi İlanlar

1409 Ada 23 Parsel Müteahhit İlanı Hakkında

İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, F19B20B pafta, 1409 ada, 23 parsel için  22.06.2020 tarih ve 9910 sayılı dilekçe yapı sahibi tarafından iskan müracaatında bulunulmuş olup, yapılan incelemede yapının müteahhitliğini üstlendiğiniz ve bahse konu yapıya ilişkin Çerkezköy  Sosyal Güvenlik Merkezinin 01.07.2020 tarih ve E7741024 sayılı yazısı ile 13.547,09 TL. yapım işlerinden doğan sigorta prim borcunuzun olduğu tespit edilmiştir.

16 Eylül 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Karaağaç mahallesi , 314 ada 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

31 Ağustos 2020
ilan detay
1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP Değişikliği

1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP Değişikliği Hakkında.

31 Ağustos 2020
ilan detay
1/1000 Ölçekli İmar Planı Uygulama Değişikliği Hakkında

Tekirdağ ili , Kapaklı İlçesi ; Pınarça Mahallesi 5. Etap ( Pınarça) Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

20 Ağustos 2020
ilan detay
736 Ada 10 Parsel Müteahhit İlanı Hk.

736 Ada 10 Parsel Müteahhit İlanı Hk.

12 Ağustos 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Karaağaç Mahallesi, 141 ada 2 parsel ile güneyindeki ve batısındaki tescilsiz alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 586 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) maddesi uyarınca onaylanmıştır.

12 Ağustos 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Plan Değişikliği Hakkında 

12 Mayıs 2020
ilan detay
Plan Tadilatı Askı İlanı

Plan değişiklikleri hakkında

13 Nisan 2020
ilan detay
Tarım Arazileri ve Büfelerin Kiralama İlanı

Mülkiyeti Belediyemize ait Tarım Arazileri ile Hüküm ve tasarrufu Belediyenize ait satış birimi ile büfeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 5 yıllığına ihale edilecek olup, tarlalar tarım arazisi olarak tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiraya verilecektir.(Fiili Durumları Boştur.)

31 Mart 2020
ilan detay
İhale İptal İlanı

ASFALT BETONU AŞINMA KARIŞIMI SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

03 Mart 2020
ilan detay
Sigorta Borcu Hakkında

Sigorta Borcu hakkında ilanen duyurulur..

26 Şubat 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

Ergene Havzası’ndaki kirliliğin önlenmesi maksadıyla hazırlanan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” 2013/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, söz konusu Genelge gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda yer alan 15 adet eylemin süratli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sorumlu kurumlarca bütün imkanların seferber edilerek görevlerini hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde yerine getirmesinin talimatlandırıldığı, Eylem başlıklarından “7. Eylem: Ergene’de planlı döneme geçilmesi ve 1/25.000’lik planların uygulaması” kapsamında, Ergene Havasında yer alacak sanayi yatırımlarına ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarına “ İlan edilmiş OSB Alanlarında doluluk %75 oranına ulaşıncaya kadar OSB Alanları dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni sanayi yatırımlarına izin verilmemesi” hususunda plan notunun eklendiği ve halihazırda bu plan notunun uygulandığı, bu kez 28.08.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat OKTAY’ın Başkanlığında gerçekleştirilen “ Ergene Havza Koruma Eylem Planı” konulu toplantıda söz konusu plan notunun “ …OSB alanlarında doluluk %100 oranına ulaşıncaya kadar…” şeklinde revize edilerek 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarına işlenmesi yönünde plan değişikliği teklifinin 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarının düzensiz sanayiden, kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için sanayi gelişiminin kontrollü bir şekilde sağlanarak mevcut planlı sanayi alanları ve Organize Sanayi Bölgeleri ile (OSB) Sınırlandırılmasına, ayrıca dağınık, düzensiz ve denetimsiz sanayi alanlarının Islah OSB çatısı altında toplanarak çevreye duyarlı hale getirilmesine ilişkin ilke, strateji ve öngörüleri doğrultusunda;

04 Şubat 2020
ilan detay
°
21 Eylül Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler