Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Kapaklı Belediyesi İlanlar

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 19.11.2020 tarihinde kurumumuzda yapılan sözlü sınav sonucunda personellerin başarı puanları listesine ait ilan.

23 Kasım 2020
ilan detay
DÜZELTME İLANI - SPOR TESİSİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

21/10/2020 tarih 15502 sayılı yazıda gönderilen 2020/558545 ihale kayıt numaralı 21x36 m kapalı tenis sahası yapım işi ihale ilanında 4.1.2.2 maddesinde düzeltme ilanı düzenlenmiştir

26 Ekim 2020
ilan detay
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Kapaklı Belediyesi İmar Değişikliği  Hakkında

26 Ekim 2020
ilan detay
MECLİS KARAR İLANI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

16 Ekim 2020
ilan detay
Taşınmaz Mal Satış İlanı

Mülkiyeti belediyemize ait Tekirdağ  İli  Kapaklı  İlçesi  Atatürk Mahallesi 1725 ada 5 parsel nolu 442,02 m² lik  Arsa  2886 Sayılı Devlet İhale Kanun  35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 19/10/2020 Pazartesi günü saat: 14:00'da, Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi,  Karaağaç Mahallesi 199 ada 2 parsel nolu  20.285,47 m²'lik  Arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 19/10/2020 Pazartesi günü saat : 14:30'da, Belediye Encümeni tarafından  Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi  Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat  Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

29 Eylül 2020
ilan detay
1/25000 Plan Değişikliği Hakkında

1/25000 Plan Değişikliği Hakkında

21 Eylül 2020
ilan detay
1409 Ada 23 Parsel Müteahhit İlanı Hakkında

İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, F19B20B pafta, 1409 ada, 23 parsel için  22.06.2020 tarih ve 9910 sayılı dilekçe yapı sahibi tarafından iskan müracaatında bulunulmuş olup, yapılan incelemede yapının müteahhitliğini üstlendiğiniz ve bahse konu yapıya ilişkin Çerkezköy  Sosyal Güvenlik Merkezinin 01.07.2020 tarih ve E7741024 sayılı yazısı ile 13.547,09 TL. yapım işlerinden doğan sigorta prim borcunuzun olduğu tespit edilmiştir.

16 Eylül 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Karaağaç mahallesi , 314 ada 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

31 Ağustos 2020
ilan detay
1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP Değişikliği

1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP Değişikliği Hakkında.

31 Ağustos 2020
ilan detay
1/1000 Ölçekli İmar Planı Uygulama Değişikliği Hakkında

Tekirdağ ili , Kapaklı İlçesi ; Pınarça Mahallesi 5. Etap ( Pınarça) Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Hakkında

20 Ağustos 2020
ilan detay
736 Ada 10 Parsel Müteahhit İlanı Hk.

736 Ada 10 Parsel Müteahhit İlanı Hk.

12 Ağustos 2020
ilan detay
Plan Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Karaağaç Mahallesi, 141 ada 2 parsel ile güneyindeki ve batısındaki tescilsiz alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 586 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) maddesi uyarınca onaylanmıştır.

12 Ağustos 2020
ilan detay
°
03 Aralık Perşembe
Nöbetçi Eczaneler