Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Sıkça Sorulan Sorular

Konu hakkında belediyenin WEB sitesi veya sosyal medya hesaplarına mesaj bırakarak, Belediyemiz giriş katındaki Kapaklı İletişim Merkezi ( KİM) başvuru masalarına dilekçe vererek veya konuyu doğrudan 444 80 59 numaralı Çağrı Merkezine ileterek gerçekleştirilebilir.

Belediyemiz kömür yardımı yapmamaktadır. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara Kapaklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından kömür yardımı yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın imar uygulamasından çıkan tapuyu aldıktan sonra dilekçeyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Gerekli Evraklar: -Dilekçe -Tapu Fotokopisi -Kimlik Fotokopisi

Özürlü Aylığı: Yetkili hastaneden alınmış özürlü sağlık kurulu raporuna göre "özürlü" (özür oranı % 40 ve üzeri olan) kişilerinSosyal Yardımlaşma Vakfına başvuru yapmaları gerekmektedir. -Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, -Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, -Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, -Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip olmayan, -Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir. Yaşlılık Aylığı: -Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, -Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsunbir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, -Her türlü gelirlerin toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında kalan kişilerin Sosyal Yardımlaşma Vakfına (kaymakamlık) müracaat etmesi gerekmektedir. Dul Maaşı: Eşi vefat etmiş, eşinin 5510 sayılı yasaya istinaden SGK'lı olarak çalışmışsa sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapması gerekmektedir. Ancak eşinden dolayı SGK tarafından herhangi bir maaş bağlanmaması durumunda Sosyal Yardımlaşma Vakfına Dulluk Maaşı için başvuru yapabilir. Bakıcı Maaşı: %50 üzeri ağır özürlü raporu alındıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlük Şubelerine müracaat edilir.

1- Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortam yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak 2- Sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasını ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik planların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak 3- Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesine, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak 4- Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılarda, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek 5- Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal vb. değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek 6- Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak 7- Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek 8- Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak 9- Çocuk, genç, kadın ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak 10- Kent yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak 11- Kent Konseyinde oluşturulan görüşlerin değerlendirilmek üzere ilgili belediyeye gönderilmesini sağlamaktır.

Kent Konseyi; merkezi ve yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerden oluşur 1- Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi 2- Belediye başkanı veya temsilcisi 3- Sayısı 10'u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri 4- Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri 5- Belediye teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri 6- Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci 7- Kamu kurumu niteliğindeki sendika, noter, baro ve ilgili dernekler ile meslek kuruluşları ve vakıf temsilcileri 8- Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları:"Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir." Merkezi ve yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma öncelikleri ve sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

Larva ilaçlaması ilçenin her mahallesinde yapılmaktadır. Pire, kene gibi haşerelere ve farelere karşı ilaçlamalar, kamu binaları ve halkın hizmetinde bulunan ortak park ve piknik alanları ile cadde ve sokaklarda gerçekleştirilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44. Maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer binalardan alınması gerektiği belirtilmiştir. Çevre Temizlik Vergisi çöp toplama hizmeti, çöp konteyneri vb. bedelleri içermemektedir.

Zabıta Müdürlüğüne gelinerek gerekli izin ve işlemlerin yapılması dahilinde herhangi bir yasak bulunmamaktadır.

Okul dönemi lise stajyerleri için başvuruda bulunmak isteyenler, Nisan-Eylül ayları arasında başvuruda bulunabilirler. Yaz dönemi için ise lise ve Yüksekokul/Üniversite stajyerleri, Ocak ayından Haziran ayına kadar başvuruda bulunabilirler. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, yazılı olarak eğitim-öğretim yılı başlangıcı öncesinde bilgilendirilecek ve kurumumuzda ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirileceklerdir. Başvurular Belediyemiz 8. Katında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından alınmaktadır. Detaylı bilgi için 444 80 59 Çağrı Merkezimizden alınabilir.

2008 yılında Anayasa Mahkemesince Yükseköğrenim gören öğrencilere burs veya kredi verilmesine ilişkin kanunun 2/2 kamu kurum ve kuruluşlarının burs veya kredi vermesi hükmüne "Belediyeler Hariç" ibaresi konulduğundan belediyeler burs veya kredi verememektedir.

Evet Belediye Başkanımızın Sosyal Medya Hesapları mevcuttur. 
Belediye Başkanımıza; Facebook üzerinden www.facebook.com/mcetinkapakli
Twitter üzerinden ww.twitter.com/mcetinkapakli
Instagram üzerinden www.instagram.com/mcetinkapakli ve Belediyemiz Kurumsal  İnternet sayfası www.kapakli.bel.tr Başkana Yaz  adresinden ulaşabilir Belediye Başkanımıza istek ve sorunlarınızı iletebilirsiniz.

Belediyemiz Sosyal Medya Hesapları Mevcuttur. 
Facebook adresimize www.facebook.com/kapaklibld 
Twitter adresimize www.twitter.com/kapaklibld 
Instagram adresimize www.instagram.com/kapaklibld adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Medya hesaplarımızdan Belediyemizin faaliyetlerini ve duyurularını takip edebilir , İstek , sorun ve şikayetlerinizi Belediyemiz Sosyal Medya Ekiplerine iletebilirsiniz.

Cenaze hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır. Konu hakkında 153 Büyükşehir hattından detaylı bilgi alınabilir.

Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzden geziler, konserler, açılışlar vb. gibi etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz. www.kapakli.bel.tr internet adresimizden bize ve etkinliklerimize ulaşabilir , internet sitemiz üzerinden SMS bilgilendirmelerine kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile ilgili Talep ve Şikayetlerinizi [email protected] e-posta hesabından tarafımıza iletebilirsiniz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerimizle ile İletişim kurmak için; 444 8 059  Çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Su Abonelik ve ödeme işlemleri Tekirdağ'ın Büyükşehir olmasından dolayı TESKİ ( Tekirdağ Su ve Kanalizasyon idaresi müdürlüğü) tarafından yürütülmektedir. Abone ve Ödeme İşlemleri Cumhuriyet mahallesi Yaşardoğu caddesindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Kapaklı Hizmet Binasından yapılmaktadır. Ayrıca ödemelerinizi PTT Şubeleri , www.teski.gov.tr ( Kredi Kartı ile Online ödeme) ve Yapıkredi, Teb, Bankasya, Şekerbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Aktif Bank ve İş Bankası ile Abonelerimiz bankaların gişelerinden veya online ödeme sisteminden su faturalarını kolayca ödeyebilirler. Ayrıntılı bilgi için; TESKİ ALO 185 Çağrı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Belediyemiz giriş katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden öğrenilebilirsiniz. Emlak Servisi iletişim için; 444 8 059 - Dahili 170

İş Başvuruları Belediyemiz giriş katındaki Kapaklı İletişim Merkezi bünyesinde hizmet veren " Kariyer ve İshtihdam Ofisine " yapılmaktadır. Detaylı bilgi için 444 80 59 Çağrı merkezinden detaylı bilgi alınabilir.

Evet. Belediyemize ait Sağlık İşleri Müdürlüğü mevcut olup , veteriner hekimlerimiz tarafından sokak hayvanları toplama, kısırlaştırma, küpeleme, aşı ve hayvan sağlık takip işlemleri yapılmaktadır. Sorularınız ve Bilgi almak için 444 80 59 Çağrı merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

°
27 Haziran Pazartesi
Nöbetçi Eczaneler