Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Plan Değişikliği Hakkında

Plan Değişikliği Hakkında

Ergene Havzası’ndaki kirliliğin önlenmesi maksadıyla hazırlanan “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” 2013/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, söz konusu Genelge gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı’nda yer alan 15 adet eylemin süratli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için sorumlu kurumlarca bütün imkanların seferber edilerek görevlerini hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde yerine getirmesinin talimatlandırıldığı, Eylem başlıklarından “7. Eylem: Ergene’de planlı döneme geçilmesi ve 1/25.000’lik planların uygulaması” kapsamında, Ergene Havasında yer alacak sanayi yatırımlarına ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarına “ İlan edilmiş OSB Alanlarında doluluk %75 oranına ulaşıncaya kadar OSB Alanları dışındaki mevcut planlı sanayi alanlarında yeni sanayi yatırımlarına izin verilmemesi” hususunda plan notunun eklendiği ve halihazırda bu plan notunun uygulandığı, bu kez 28.08.2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sn. Fuat OKTAY’ın Başkanlığında gerçekleştirilen “ Ergene Havza Koruma Eylem Planı” konulu toplantıda söz konusu plan notunun “ …OSB alanlarında doluluk %100 oranına ulaşıncaya kadar…” şeklinde revize edilerek 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarına işlenmesi yönünde plan değişikliği teklifinin 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planlarının düzensiz sanayiden, kentleşmeden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi için sanayi gelişiminin kontrollü bir şekilde sağlanarak mevcut planlı sanayi alanları ve Organize Sanayi Bölgeleri ile (OSB) Sınırlandırılmasına, ayrıca dağınık, düzensiz ve denetimsiz sanayi alanlarının Islah OSB çatısı altında toplanarak çevreye duyarlı hale getirilmesine ilişkin ilke, strateji ve öngörüleri doğrultusunda;

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 31/12/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Söz konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 31/12/2019 tarihinde onaylanan Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün https://mpgm.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olan 31/12/2019 onay tarihli “ Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı değişikliği (  2.10.41. nolu plan hükmü ilavesi)”, “ Edirne İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (2.73. nolu plan hükmü ilavesi)”, Kırklareli İli, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (2.80. nolu plan hükmü değişikliği)” ve “Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (2.73. nolu plan hükmü değişikliği)” ile Plan Değişikliği Plan Açıklama Raporu 22/01/2020 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında ve internet sayfasında Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkartılmıştır. İLAN OLUNUR

Son Düzenleme Tarihi: 04 Şubat 2020 | 10:23:58
Paylaş

Diğer İlanlar

Plan Değişikliği Hakkında 12 Mayıs 2020 detaylı bilgi
Plan Tadilatı Askı İlanı 13 Nisan 2020 detaylı bilgi
Tarım Arazileri ve Büfelerin Kiralama İlanı 31 Mart 2020 detaylı bilgi
İhale İptal İlanı 03 Mart 2020 detaylı bilgi
Sigorta Borcu Hakkında 26 Şubat 2020 detaylı bilgi
Güncelleme Alanı İlanı 13 Ocak 2020 detaylı bilgi
Plan Tadilatı Askı İlanı 24 Aralık 2019 detaylı bilgi
İŞYERLERİ ve TARIM ARAZİLERİ KİRALAMA İLANI 10 Aralık 2019 detaylı bilgi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği Hakkında  02 Aralık 2019 detaylı bilgi
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Cumhuriyet Mahallesinde,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hakkında 27 Kasım 2019 detaylı bilgi
°
07 Ağustos Cuma
Nöbetçi Eczaneler