Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

Güncelleme Alanı İlanı

Güncelleme Alanı İlanı

    5304 Sayılı Kanunla Değişik 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22.nci maddesi kapsamında Kadastro Güncelleme Yönetmeliği esaslarına göre kadastro güncelleme çalışmalarına; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında en az bir ada/mevki bazında veya dış sınırları teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesine, güncelleme alanlarında intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesine, 3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesine göre sayısallaştırma çalışması yapılacak alanlarda kalan parseller ile kadastro yönüyle işlemlere tabi tutulması gereken alanlara yönelik olarak Tekirdağ İli, Kapaklı İlçemiz Atatürk, İnönü ve Cumhuriyet Mahallelerinde  24.01.2020 tarihinde başlanacaktır.

Son Düzenleme Tarihi: 13 Ocak 2020 | 16:08:35
Paylaş

Diğer İlanlar

Plan Değişikliği Hakkında 12 Mayıs 2020 detaylı bilgi
Plan Tadilatı Askı İlanı 13 Nisan 2020 detaylı bilgi
Tarım Arazileri ve Büfelerin Kiralama İlanı 31 Mart 2020 detaylı bilgi
İhale İptal İlanı 03 Mart 2020 detaylı bilgi
Sigorta Borcu Hakkında 26 Şubat 2020 detaylı bilgi
Plan Değişikliği Hakkında 04 Şubat 2020 detaylı bilgi
Plan Tadilatı Askı İlanı 24 Aralık 2019 detaylı bilgi
İŞYERLERİ ve TARIM ARAZİLERİ KİRALAMA İLANI 10 Aralık 2019 detaylı bilgi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği Hakkında  02 Aralık 2019 detaylı bilgi
Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Cumhuriyet Mahallesinde,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hakkında 27 Kasım 2019 detaylı bilgi
°
10 Temmuz Cuma
Nöbetçi Eczaneler