Atatürk
“İşimiz Gücümüz Kapaklı”
Atatürk

1409 Ada 23 Parsel Müteahhit İlanı Hakkında

1409 Ada 23 Parsel Müteahhit İlanı Hakkında

SAYIN; Önder TEKER - Ender Mobilya İnşaat    

İlçemiz, Bahçelievler Mahallesi, F19B20B pafta, 1409 ada, 23 parsel için  22.06.2020 tarih ve 9910 sayılı dilekçe yapı sahibi tarafından iskan müracaatında bulunulmuş olup, yapılan incelemede yapının müteahhitliğini üstlendiğiniz ve bahse konu yapıya ilişkin Çerkezköy  Sosyal Güvenlik Merkezinin 01.07.2020 tarih ve E7741024 sayılı yazısı ile 13.547,09 TL. yapım işlerinden doğan sigorta prim borcunuzun olduğu tespit edilmiştir.

Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde gerekli ödemenin yapılarak Çerkezköy Sosyal Güvenlik Merkezi'nce düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin idaremize sunulması gerekmekte olup ödeme yapıldığına dair herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde İmar Kanunu’nun 28. maddesinin 10. fıkrasına istinaden Yapı Kullanma izin Belgesi düzenlenmesi nedeniyle, İmar Kanunu’nun 42. maddesinin 9. fıkrası doğrultusunda, Müteahhitlik Yetki Belge Numarası İptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulacaktır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belgenizin iptal edilmesi durumunda, iptal kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağından, tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde gerekçeli ve yazılı bir dilekçe ile Kapaklı Belediye Başkanlığına itiraz edilebileceği ya da kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi izleyen 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesine dava yolunun açık olduğu hususunda;

            Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Son Düzenleme Tarihi: 16 Eylül 2020 | 16:47:41
Paylaş

Diğer İlanlar

DÜZELTME İLANI - SPOR TESİSİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 26 Ekim 2020 detaylı bilgi
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA 26 Ekim 2020 detaylı bilgi
MECLİS KARAR İLANI 16 Ekim 2020 detaylı bilgi
Taşınmaz Mal Satış İlanı 29 Eylül 2020 detaylı bilgi
1/25000 Plan Değişikliği Hakkında 21 Eylül 2020 detaylı bilgi
Plan Değişikliği Hakkında 31 Ağustos 2020 detaylı bilgi
1/100.000 Ölçekli Revizyon ÇDP Değişikliği 31 Ağustos 2020 detaylı bilgi
1/1000 Ölçekli İmar Planı Uygulama Değişikliği Hakkında 20 Ağustos 2020 detaylı bilgi
736 Ada 10 Parsel Müteahhit İlanı Hk. 12 Ağustos 2020 detaylı bilgi
Plan Değişikliği Hakkında 12 Ağustos 2020 detaylı bilgi
°
28 Ekim Çarşamba
Nöbetçi Eczaneler