Page 6 - İrfan MANDALI - Kapaklı Belediye Başkanı
P. 6

“Biz Büyük Bir Aileyiz”
         Kıymetli hemşerilerim;       başladığım hizmet yolculuğumu, Sosyal Belediyeciliği ilke
     Bundan tam 33 yıl önce           sizlerin de teveccühü ile         edinerek üreten, eğitime,

     ‘Kapaklı’da Artık hiçbir          15 yıldır Belediye Başkanı         bilime, sanata önem veren,
     şey eskisi gibi olmayacak’         olarak sürdürüyorum. Bugün         ‘İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın’

     sloganıyla bir yolculuğa          Kapaklımız nefes alan, güven        şiarıyla vatandaşlarımızın huzur
     başladık. Henüz 3 bin nüfuslu       veren, sınırları içerisinde        ve refah içerisinde yaşamasını

     bir köy olan ve Belde statüsüne yaşayanların hayatına dokunan birincil önceliği olarak gören
     1986 yılında kavuşan Kapaklı’da ve potansiyeli olan bir şehir            yönetim anlayışımızla Ulu Önder

     siyasetin, insanlara etkin         halini almışsa, bu önce Allah’ın      Mustafa Kemal Atatürk’ün de

     bir şekilde hizmet etmek ve        takdiri, sonra 81 vilayetten        dediği gibi ‘Az zamanda çok iş
     sorunları çözmek olduğunun         gelerek Kapaklımızda alın         başararak’ köyden kente hızlı

     bilinciyle yeni              terini akıtan, ekmeğini kazanan ama bir o kadar da düzenli bir
     bir belediyecilik anlayışı ortaya ve bölüşen siz kıymetli              kalkınma sağladık.

     koyduk ve bugün geldiğimiz         vatandaşlarımızın teveccühü ile          15 yıl önce ‘Hep Birlikte’
     noktada 116 bin 882 kişilik        gerçekleşti.                meşalesini yaktığımız hizmet

     büyük bir aile olduk.               15 yıldır benimsediğimiz      yolculuğunda gelinen noktada

         Geride bıraktığımız 33       hizmet politikamızla sizlerle       bugün Kapaklımız Rüzgar
     yılda Kapaklımız Trakya’nın        doğrudan diyalog içerisinde        Enerjisi ile doğaya ve insana

     parlayan yıldızı, Türkiye’nin       olmak, sorunlarınızı tespit        saygılı bir şekilde enerjisini
     de cazibe merkezi haline          etmek ve hızlı çözümler          üreten, Kültür Merkezi, Çok

     dönüştü, ülkemizin 81 ilçesinden üretmek, özünde ‘Birlikte              Amaçlı Salonları ile kültüre,
     vatandaşımızla huzur içerisinde çalışmak’ en büyük gayretimizdi sanata katkı sunan, FIFA

     yaşadığımız büyük bir kent         ve bugün geldiğimiz noktada        standartlarındaki şehir stadı
     halini aldı.                ‘BİRLİKTE BAŞARDIK’ diyebilmek ve yaz spor okullarıyla sporun

         Değerli dostlarım,         de en büyük gururumuz oldu.        ve sporcunun yanında olan,
     33 yıl önce 3 bin nüfuslu         Kalkınmanın asli unsurunun         alt ve üst yapısıyla, Modern

     Kapaklı’da Meclis Üyesi olarak       Belediyeler olduğu bilinciyle,       Pazar Yeriyle, Otogarıyla,


      6   www.kapakli.bel.tr                                       Kapaklibld/
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11