Atatürk
“Kapaklı Sizin Eviniz”
Atatürk

Kapaklı Belediyesi İlanlar

Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri

Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvellerinin onaylanması

 

03 Ocak 2019
ilan detay
Geçici Barınma Merkezleri Plan Değişikliği

Geçici Barınma Merkezleri Plan Değişikliği

02 Ocak 2019
ilan detay
Cumhuriyet Mahallesi 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi; Cumhuriyet Mahallesi,730,774,775,780 ve 782 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarih ve 1344 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14 üncü maddesi gereğince onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.12.2018 tarihinden 22.01.2019 tarihine kadar 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

27 Aralık 2018
ilan detay
Yanıkağıl Mahallesi İmar Planı Değişikliği Hakkında

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi;Yanıkağıl Mahallesi,Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Çevresine ilişkin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 10.10.2018 tarih 1099 ve 1110 sayılı sayılı kararlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri askı ilanı süresi içinde yapılan itiraza istinaden, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarih ve 1373 sayılı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği de 17.12.2018 tarih 1374 sayılı kararlarıyla, Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14 üncü maddesi uyarınca onaylanmıştır.

27 Aralık 2018
ilan detay
2060 ,2061, 278 ve 280 Parseller 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik paftaları ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.11.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. İLAN OLUNUR

23 Aralık 2018
ilan detay
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik paftaları ve ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz resmi internet sitesinde 11.12.2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. İLAN OLUNUR

23 Aralık 2018
ilan detay
°
20 Eylül Cuma
Nöbetçi Eczaneler