A- A+

KARAAĞAÇ MAHALLESİ ARSA SATIŞ İLANI

10.10.2017 - Kapaklı Belediyesi


Guncel
 
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
       1.Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesinde bulunan on iki (12 ) adet taşınmazın (arsa)  04.02.2016 gün ve 2016/43 sayılı Meclis Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre  26.10.2017 PERŞEMBE günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır
      2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.
      3.İhale Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. .
       4.Muhammen satış bedeli 27.09.2017 tarih ve 2017/1377 sayılı onay belgesi ile her arsa için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.
       5.İstekliler İhaleye katılmak için 25.10.2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)
a)       Başvuru dilekçesi
b)       Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
c)        Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
d)       Vekâleten gireceklerden vekâletname.
e)        Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
f)        Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
g)       Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
h)       Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)
  ı)     İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi.
      6. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 9. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır.
Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
      7.İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.
      8.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
      9.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.  
   

 

 

S.N

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA /
PARSEL

Yüzölçümü

HİSSE

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATİ

GECİCİ
TEMİNAT

1

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

516/2

259.13 m2

TAM

ARSA

110.000,00 TL

26.10.2017

14.45

3.300,00 TL

2

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

516/3

233.03 m2

TAM

ARSA

105.000,00 TL

26.10.2017

14.50

3.150,00 TL

3

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

516/4

233.03 m2

TAM

ARSA

105.000,00 TL

26.10.2017

14.55

3.150,00 TL

4

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

516/5

233.03 m2

TAM

ARSA

105.000,00 TL

26.10.2017

15.00

3.150,00 TL

5

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

516/6

248.88 m2

TAM

ARSA

107.000,00 TL

26.10.2017

15.05

3.210,00 TL

6

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

516/7

260.06 m2

TAM

ARSA

110.000,00 TL

26.10.2017

15.10

3.300,00 TL

7

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

520/14

279.64 m2

TAM

ARSA

125.000,00 TL

26.10.2017

15.15

3.750,00 TL

8

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

522/14

279.64 m2

TAM

ARSA

125.000,00 TL

26.10.2017

15.20

3.750,00 TL

9

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

522/15

279.64 m2

TAM

ARSA

125.000,00 TL

26.10.2017

15.25

3.750,00 TL

10

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

522/18

279.64 m2

TAM

ARSA

125.000,00-TL

26.10.2017

15.30

3.750,00 TL

11

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

533/6

233.03 m2

TAM

ARSA

105.000,00-TL

26.10.2017

15.35

3.150,00 TL

12

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

534/10

233.04 m2

TAM

ARSA

105.000,00-TL

26.10.2017

15.40

3.150,00 TL

Yukleniyor Galeri Yükleniyor..Lütfen Bekleyiniz.

BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

 • 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hakkında

  1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı, Plan Hükümlerinden Genel Hükümler bölümünde yer alan 2.73 ve 2.74 maddelerine “Yer seçim kararları Büyükşehir Belediye Meclisinin onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

  04.12.2017

 • 1587 ADA 1 NOLU PARSEL TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1587 ada 1 nolu parsel 1.128,57 m² lik arsa Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 14.maddesine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile 19.12.2017 Salı günü saat : 11:00'de Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4-6 Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

  04.12.2017

 • İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

  İş Makinesi, Kamyon ve Kamyonet Kiralaması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  30.11.2017

 • 1576 ADA 8 NOLU PARSEL TAKSİTLİ SATIŞ İLANI

  Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1576 ada 8 nolu parsel 6000,00 m² lik arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 12.12.2017 Salı günü saat : 11:00'da Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Komisyon Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır.

  28.11.2017