Atatürk
“Kapaklı Sizin Eviniz”
Atatürk

Meclisin 2. Oturumu Gerçekleşti

Meclisin 2. Oturumu Gerçekleşti

Kapaklı Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında 3 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da Kapaklı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Yoklama ile başlayan toplantı İmar Komisyonuna havale edilen konular görüşülmesiyle devam etti. 6360 sayılı kanun ile tüzel kişiliği 30.03.2014 tarihi itibariyle son bulan ve belediyeye mahalle olarak bağlanan Karaağaç Belediyesi meclisince 23.08.2001 tarih 2001/04 nolu meclis kararıyla ve 15.08.2003 tarih 2003/57 nolu Encümen kararıyla 3194 sayılı imar kanunun 17. ve 18. madde uygulaması sonucu oluşan belediye hisse satışlarına ait alınan kararlarda belirtilen belediye hisseleri ile 6360 sayılı yasa ile belediye tarafından devir alınan hisseler arasında hisse metrekarelerin de farklılık olduğu tespit edildi. İlgili farklılığın 01.02.2000 tarih 2000/103 sayılı encümen kararı ile onaylanan imar uygulamasına yapılan itirazlar neticesinde Edirne İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karalar ile iptal edilmesi sonucu Karaağaç Belediyesi tarafından 15.08.2003 tarih 2003/57 sayılı encümen kararı ile onaylanan imar uygulaması sonucu oluşan belediye hisselerindeki metrekarelerin doğru olduğu anlaşıldığından, bedelinin tamamını ödeyen tapu sahibi hissedarın varislerine belediye hissesinin tapu satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

İmar komisyonuna havale edilen belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2019 tarihinde 141955/1115 sayılı yazısı ve ekleri incelenerek Mimar Sinan ve Fatih Mahallelerinde bulunan Hızlı Tren ve civarına ait 1/1000 revizyon ilave uygulama imar planında Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde kullanılan bina çekme mesafelerinin uygulanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftası ve açıklama raporu incelenerek 3194 sayılı imar kanununun 7(b) ve 14’üncü maddeleri ile 5393 sayılı belediye kanununun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından sunulan İsmetpaşa, İnönü, Cumhuriyet, Atatürk, Mahallelerinde trafo yeri ayrılmasına ilişkin gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Meclise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi ile devam edildi. Kapaklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan 24.04.2019 tarih 141912/100 sayılı ihale oluru konulu yazıya göre Kapaklı ilçe sınırları dahilinde çöp toplama ve nakli kent temizliği hizmeti vermek üzere araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alımına ihtiyaç duyulduğundan 01.10.2019 ile 30.09.2022 tarihleri arasında 36 ay süreli hizmet alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü çerçevesinde temin edilmesi ve ihale sürecinin başlatılmasının 5393 sayılı belediye kanununun 67. Maddesince uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Meclisin görüşülen son konusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 26.04.2019 tarih 142136/535 sayılı 2018 yılı kesin hesabı konulu yazıda Kapaklı Belediyesi’nin 94 milyon TL olan tahmini 2018 Mali Yılı gider bütçesi 17 milyon 500 bin TL ek bütçe yapılarak toplam 111 milyon 500 bin TL bütçe olarak gerçekleştiği bildirildi. 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arası gerçekleşen gider bütçesi ise 97 milyon 971 bin 175,85 TL olduğu belirtildi. Buna göre, Belediye meclisinin 02.05.2019 65 nolu kararıyla Plan Bütçe komisyonuna havale edilen 2018 Mali yılı kesin hesabının incelenmesi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda 2018 yılı gelir-gider kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi.

Son Düzenleme Tarihi: 06 Mayıs 2019 | 14:17:40
Haberi Paylaş
°
24 Ağustos Cumartesi
Nöbetçi Eczaneler