Atatürk
“Kapaklı Sizin Eviniz”
Atatürk

2014 – 2019 döneminin son toplantısı gerçekleşti

2014 – 2019 döneminin son toplantısı gerçekleşti

Kapaklı Belediyesi Mart ayı olağan Meclis Toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanımız İrfan Mandalı başkanlığında gerçekleşirken, toplantının ilk oturumda İmar Komisyonuna havale edilen gündem maddeleri görüşüldü ve karara bağlandı

BAŞARILAR DİLİYORUM

Toplantı öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanımız İrfan Mandalı, “Bugün 5 yıllık dönemin son Meclis Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Burada 5 yıldır birlikte görev yaptığımız Meclis Üyesi arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta seçilecek olan hem yeni Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımıza hem de seçilecek olan Belediye Başkanımıza önümüzdeki 5 yıllık süreçte başarılar diliyorum. Meclis yönetimiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız olmadı. Burada herkes Kapaklı’ya bir şeyler yapmaya çalıştı. Siyaseti bugün itibariyle noktalayan arkadaşlara da başarılar diliyorum.” dedi.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLEN MADDELER OYLANDI

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 10/01/2019 tarih 132411/74 sayılı yazısına ilişkin hazırlanan komisyon kararı Meclis Üyelerine okundu: “İlçemiz Atatürk Mahallesi 2060-2061 adalar ile 278 ve 280 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarih ve 1186 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiğinden 2060 ve 2061 adalar ile 278 ve 280 numaralı parsellere ait onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14’üncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.” İlgili komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2019 tarih 136346/452 sayılı yazısına ilişkin hazırlanan komisyon kararı da Meclis Üyelerinin onayına sunuldu ve “İlçemiz Fatih Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Planlı Sanayi Alanlarında Kapaklı Organize Sanayi Bölgesinde Belirlenen bina çekme mesafelerinin uygulamasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama raporları incelenerek bahse konu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14’üncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.” ifadelerinin yer aldığı karar da oy birliğiyle kabul edildi.

İmar Komisyonuna havale edilen gündem maddelerinden bir diğerinde ise Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2019 tarih 136347/453 sayılı yazısının İmar Komisyonu tarafından incelendiği ve komisyondan “.İlçemiz Atatürk Mahallesi 2000 ve 2001 numaralı adalara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşmiştir. 2000 ve 2001 numaralı adalara ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama raporları incelenerek 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14’üncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.” neticesi alındığı ifade edildi. Komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Son olarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sunulan 21/02/2019 tarih 136348/454 sayılı yazısına ilişkin komisyon kararında “İlçemiz Atatürk Mahallesi 225 ada 10 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2019 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşmiştir. 225 ada 10 numaralı parsele ait onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama raporları incelenerek 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince onaylanması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14’üncü 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(c) maddeleri gereğince onaylanmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.” ifadelerinin yer aldığı Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu ve ilgili komisyon kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Son Düzenleme Tarihi: 18 Mart 2019 | 14:39:49
Haberi Paylaş
°
22 Mayıs Çarşamba
Nöbetçi Eczaneler